Web server hrvatskih škola

Razgledajte web stranice naših osnovnih i srednjih škola

| Dobrodošli | HDPIO | Metodika | Projekt eSchool | Hrvatsko naselje u prividnoj stvarnosti | Odgovori na pitanja | Logo | Nastava i ucenje posredstvom mreze | Prividna stvarnost (Virtual Reality) | Robotika | Izborna nastava u osnovnoj školi | EduIndex |


Dobrodošli

na Web server hrvatskih osnovnih i srednjih škola !

Namjena ovih www stranica je da posluže našim osnovnim i srednjim školama kao pomoć u korištenju računala i to prvenstveno u nastavi. Istovremeno, nastojati ćemo poticati veze među samim školama - međusobnom razmjenom informacija, kompjutorskih programa i dokumentacije. U tome će bitnu ulogu imati direktni pristup na veliki SYS-ov Lotus Notes server. Korištenje računala u školskoj administraciji također je važno, ali se tim područjem ne namjeravamo pretjerano baviti - jer je dobro pokriveno drugim izvorima informacija. Naš je zadatak da što je više moguće pomognemo svim učiteljima koji koriste računala, a naročito nastavnicima informatike i voditeljima informatičkih učionica, pa je u tu svrhu osnovano i Hrvatsko društvo za promicanje informatičkog obrazovanja u koje je upisan već veliki broj nastavnika i učitelja. Pridružite nam se i vi !.

Naše web stranice su u stalnom razvoju, pa će svi vaši prijedlozi (i prilozi!) biti rado prihvaćeni.

Moja je adresa:

Branimir Makanec
Rakovčeva 16/I
10000 Zagreb

Ako želite, možete me kontaktirati i na telefon 01 2338734

HH01580A.gif (1311 bytes)