Galerija hrvatskog plemstva u prividnoj stvarnosti
Trodimenzionalna web stranica HPZ-a pod nazivom "Hrvatska"
http://skola.sys.hr\plemstvo\galerija.htm

Da biste ušli u aktivne svjetove prividne stvarnosti potreban vam je samo specijalan 3D browser kojeg možete besplatno skinuti sa mreže na lokaciji http://activeworlds.com. Nakon toga možete posjetiti galeriju hrvatskog plemstva ako kliknete na ikonu  koja će se pojaviti na vašem ekranu. Kada se otvori prozor kao na donjoj slici iz izbornika odaberite «Teleport», pa «To…» i u rubriku «World» upišete «hrvatska» kao što je dolje prikazano.

 


Kada kliknete na «OK» naći čete se u galeriji hrvatskog plemstva.
 

Pogled na centralnu dvoranu galerije

U posjetu galeriji posredstvom laptopa ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


U Galeriji hrvatskog plemstva svaka plemićka obitelj imade svoju nišu. Unutar niše nalazi se veliki obiteljski grb. Ako kliknete na taj grb, na desnoj strani ekrana pojaviti će se web stranica obitelji sa svim genealoškim i drugim podatcima. Kroz galeriju možete se kretati pomoću miša ili tipkovnice. Ako koristite tipkovnicu, krećete se korištenjem tipki sa strelicama. Posjetioci se međusobno vide i mogu komunicirati pomoću tipkovnice i gestikulacijom. Da biste se odmah po uključivanju programa našli na željenom mjestu u galeriji kliknite mišem na naredbu «Make This My Home» koju vidite na gornjoj slici.

 


Detalj iz naše galerije. Vidi se ured HPZ-a i niša br.29 obitelji Festetić.


Niša br. 3 obitelji Vucelić


Niša obitelji Kušćić


Obavijest o izložbi u svijetu prividne stvarnosti

Galerija HPZ-a sastoji se od devet dvorana i 12 galerija sa po 4 niše
sa grbovima hrvatskih plemićkih obitelji raspoređenih prema donjoj slici.


Tlocrt Galerije Hrvatskog Plemićkog Zbora

Raspored obiteljskih niša u galeriji možete vidjeti iz donje tabele:

1    Puškarić

13   Jelačić-Bužimski

25   Degl'Ivellio

37   Kuščić

2    Franulić

14   Sdrinias

26   Durbešić

38   Raizner

3    Vucelić

15   Alaupović

27   Rendić Miočević

39   Pomper

4    Grisigono

16   Arneri

28   Marochini

40   Prelogović

5    Celio-Cega

17   Zergollern

29   Festetić

41   Blažeković

6    Marušić

18   Pavlović (1)

30   Borelli

42   Bona

7    Hadrović

19   Franceschi

31   Ivanišević

43   Benković

8    Luković

20   Pavlović (2)

32   Mirošević-Sorgo

44   Mladineo

9    Aramicki

21   Makanec

33   Maroja

45   Kurelec

10  Barabaš

22   Maleković

34   Bartolović

46   Antoniazzo

11  Tartaglia

23   Kallay

35   Cindro

47   Draganić-Vrančić

12  Trupčević

24   Vusio

36   Cambj

48   Allegretti

Svakako posjetite i zgrade hrvatskih plemićkih obitelji u naselju hrvatskog plemstva u svijetu AlphaWorld  na lokaciji aw 31n 20259w 1a 90. Ako želite doći ravno pred galeriju Durbešić koju vidite na gornjoj slici (koja se također nalazi u tom naselju) dovoljno je da kliknete lijevom tipkom miša na sliku galerije koja visi na zidu do niše obitelji Durbešić. Svijet AlphaWorld (AW) jedan je od najvećih svjetova u prividnoj stvarnosti. U njemu se nalaze naselja mnogih europskih zemalja i interesnih skupina.

Glavni (južni) ulaz u veliko hrvatsko naselje Akram nalazi se na lokaciji aw 322s 699e :
 


Galerija obitelji Makanec u naselju hrvatskog plemstva (aw 34n 20255w)

Galerija Durbešić

Galerija Antoniazzo

 

Ako želite da i vašoj obitelji izgradimo galeriju u  naselju hrvatskog plemstva,

javite se na adresu bmakanec@gmail.com