Obitelj Ivanišević-Uzmenović

Stara plemićka obitelj Makarske i makarskog primorja podrijetlom iz Mostara koja je dala mnoge poznate i zaslužne pojedince u obrani domovine i u književnosti. Prema kazivanju trogirskog heraldičara Jerolima de Bufalisa koji se koristio podacima iz samostana male braće u Fojnici ova se obitelj ranije zvala Uzmenović. To je prezime promijenila u Ivanišević po dalekom pretku Ivanišu Uzmenoviću 1463. godine kada je turski car Muhamed drugi podjarmio kraljevstvo Bosne i Hercegovine. Tada su morali napustiti i svoje posjede te se preseliti u primorje gdje su nastavili uživati povlastice plemstva. Mletački opći providur Alvise Mocenigo uredbom izdanom 8 lipnja 1700. godine ističe zasluge Filipa Ivaniševića na bojnom polju u Bečkom ratu te određuje da se njegova obitelj pribroji staležu makarskih povlaštenika.

Filipov sin Antun rođen 1697. godine u Makarskoj dobio je potvrdu starog plemstva i plemićku titulu od mletačkog dužda Alojzija Moceniga 4.siječnja 1771. godine. Potvrdu tog plemstva vladarskom odlukom austrijskog cara 2.kolovoza 1829.godine dobili su unuci Antuna Ivaniševića Klement, Jakov i Franjo. Makarski Ivaniševići bili su veleposjednici i vlasnici nekretnina koje su stekli baveći se trgovinom. Aktivno su sudjelovali u javnoj upravi i drugim javnim poslovima kao štu su izgradnja crkve, osnivanje knjižnice i čitaonice te osnivanje bratovština i slično. Antun Ivanišević (1697-1782) pred kraj života objavio je knjigu "Bogoljubna zadržanja duše virne u različitim molitvam i pismam duhovnim", a njegov unuk Franjo Ivanišević (1782-1877) bio je dugo vremena gradonačelnik Makarske.

Antun Ivanišević ostavio je brojno potomstvo koje najvećim djelom živi u Hrvatskoj, najviše u Zagrebu, zatim u Splitu i Makarskoj, ali i u inozemstvu. Većina ih je navedena u obiteljskom stablu od Filipa Ivaniševića pa sve do danas živućih, koje se nalazi u arhivi Hrvatskog plemićkog zbora u Zagrebu.

Natrag